Magdalena Szafran
Oferta
Oferta
Oferujemy naszym klientom pomoc w uzyskaniu 
 • Decyzji o warunkach zabudowy
 • Wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Warunków technicznych dla zasilania w wodę , kanalizację, gaz i energie elektryczną
 • Wyłączenia z produkcji rolnej
 • Umowy użyczenia z Zarządem Dróg i Transportu Urzędu Miasta
 • Niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń projektowanej dokumentacji
 • Pozwolenia na budowę
Świadczymy usługi w zakresie:

Projektowania:
 • Budynków budownictwa ogólnego: mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, szkół, przedszkoli, handolow-usługowych, rolniczych
 • Adaptacji projektów gotowych
 • Projekty zagospodarowania działki/terenu
 • Budynków inwentarskich, składowo-gospodarczych
 • Wodociagów, kanalizacji i sieci gazowych
 • Przydomowych oczyszczalni ścieków i sczelnych zbiorników na ścieki
 • Stacji i sieci energetycznych wraz z przyłaczami i stacjami "trafo"
Inne usługi:
 • Wykonawstwo budowlane- nadzory
 • Sprzedaż projektów gotowych  pracowni projektowych z całego kraju
 • Adaptacja projektów gotowych
 • Sprzedaż materiałów budowlanych
 • Obsługa geodezyjna (mapy do celów projektowych i lokalizacyjnych, szkice powykonawcze itp
 • Inwentaryzacje budowlano - instalacyjne
 • przeglądy techniczne budynków
 • Pomiary elektryczne


Strona główna
O nas
Oferta
Projekty
Kontakt